Welkom

Alles wat bijdraagt aan ontwikkeling

Nieuw

Geaccrediteerde opleiding kleuterspecialisatie

Jij als kleuterleerkracht wil het beste voor de kinderen in jouw groep. Echter brengt het ontwerpen van een krachtige speel-leeromgeving uitdagingen met zich mee. Hoe spreek je bijvoorbeeld in een hoek alle leerlingen aan op hun eigen niveau? Met welke kenmerken meet je de betrokkenheid en dus de groei van de leerlingen? Deze opleiding staat in het teken van het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs aan het jonge kind. Om jouw onderwijs naar een hoger niveau te tillen krijg je diepgaande kennis aangereikt over de kenmerken van het jonge kind. Daarnaast wordt je ondersteund in het optimaal inrichten van de speel-leeromgeving en leer je hoe je een duidelijk, beredeneerd aanbod neerzet.  

Het aanbod van de kleuterrevolutie

Praktijkgerichte scholing en werksessies voor professionals werkende in het basisonderwijs

Jonge kinderen leren en ontwikkelen zich het liefst spelend. Als professional werkend in het basisonderwijs is het zaak dat je weet welke doelen je aan het spel kunt verbinden en waarop je bepaalde keuzes baseert? In deze scholingen en werksessies wordt je meegenomen in essentiële kennis rondom het jonge kinderbrein en leer je onderwijskundige keuzes te maken waarbij je juist dat jonge kind en haar unieke brein centraal stelt.  Naast wat kinderen moeten leren, het zogenaamde beredeneerde aanbod, zal er volop aandacht zijn voor de verbinding met het spel en de vaardigheden die professionals nodig hebben om in het spel daadwerkelijk bij te dragen aan ontwikkeling.  Om deel te kunnen nemen aan scholingen en werksessies zijn er voor professionals in het basisonderwijs geen specifieke vooropleidingen vereist.  De kleuterrevolutie staat voor maatwerk. Dit wil zeggen dat we in overleg de specifieke inhoud, scholingsuren per bijeenkomst (en)en de totale duur van trajecten afstemmen. De volgende onderwerpen kunnen aan bod komen:

 

De staat van jouw onderwijs

 • Controleer de staat van jouw onderwijs aan de hand van een checklijst.
 • Een passende werkwijze bij het kindvolgsysteem. Hoe word je niet de slaaf van jouw systeem maar houd je wel zicht op de ontwikkeling?
 • Hoe ondervang ik de toetsen?
 • Het creëren van een ambitieus beredeneerd aanbod passende bij de doelgroep van jouw school.
 • Werken vanuit doelen in de praktijk (werkvormen en spelhoeken)

De verrijkte omgeving

Kwaliteit in de speelleeromgeving

 • Inrichten geeft richting
 • Werken met krachtige fundamenten en stimulerende variabelen
 • Thematisch spel
 • Spelinstructie
 • Spelprovocaties/ speelklaar
 • Meespelen
 • Spelscripts

Scholing op de werkvloer

Naast de leerkracht gaan staan en samen kijken naar de kinderen en de omgeving. Daarvan weten we dat, dat de grootste impact heeft op het leren. Van het voordoen van een spelkring tot het samen draaien van een werkles tot het herinrichten van de groep.  De kleuterrevolutie doet het met liefde en plezier.

Het jonge kind en gedrags- en leeruitdagingen

Terugkoppeling naar executieve functies

 • Sociaal-emotioneel leren, expliciete aandacht geven in jouw groep
 • Gedrag thuis en op school
 • Oppervlakkige gedragsproblemen en structurele gedragsproblemen
 • Ingrijpen op gedrag met een visie

De basis op orde

 • Zicht op ontwikkelen
 • Van peuter naar kleuter
 • Ontwikkelingslijnen en leerlijnen. Observeren!
 • Basisvoorwaarden: welbevinden en betrokkenheid
 • De 7 brein principes 
 • De visie als verbindende functie en als toets
 • De doelgroep in beeld- doen we de goede dingen voor de kinderen op onze school?

Het kleuterbrein

Executieve functies en breinprincipes, van het brein naar de werkvloer.

 • Kennis van het jonge brein
 • Gevoelige fases
 • De sociaal emotionele ontwikkeling
 • Executieve functies nader bekeken
 • Executieve functies leren zien en herkennen in jouw groep
 • Stappen naar breinvriendelijk onderwijs

Spelbegeleiding

Spel en speldidactiek

 • Wanneer is iets spel voor kinderen en wanneer niet?
 • Welke soorten spel zijn er te onderscheiden?
 • Hoe ontwikkelt het spel zich?
 • Wat verstaan we samen onder vrij spel?
 • Hoe richten we het spel zo in dat kinderen zich vanuit het spel ook daadwerkelijk ontwikkelen?
 • Welke soorten speldidactiek zijn er?
 • Wat is spelbegeleiding?

Grip op het leerproces

Wordt in deze groep eigenlijk wel voldoende geleerd?

 • Leren werken met de Leuvense schaal van betrokkenheid
 • Betrokkenheid optimaliseren
 • Observeren in de groep gedurende de dag
 • Observeren en analyseren van gegevens. Welk klassenmanagement is voorwaardelijk?
 • Van kijken naar doen
 • Terugkoppeling naar executieve functies
 • Sociaal-emotioneel leren expliciete aandacht geven in jouw groep
 • Gedrag thuis en op school
 • Oppervlakkige gedragsproblemen en structurele gedragsproblemen
 • Ingrijpen op gedrag met een visie

Peuters in de school

Een doorgaande lijn

Samenwerken met de peuters binnen de school stelt je voor vele uitdagingen. De meeste kindcentra vinden een prachtige doorgaande lijn op beleidsniveau maar de kleuterrevolutie zoekt die liever actief op, op de werkvloer.  Van beleid naar werkvloer zodat de jongste kinderen binnen de school daadwerkelijk profiteren van de samenwerking.

Naar groep 3 en hoger

Werk jij in een 1-2-3 of een 2-3 combi groep en/of willen jullie als school werken aan een doorgaande lijn van de kleuters naar de groepen 3 en hoger? De kleuterevolutie heeft veel ervaring in het begeleiden van scholen met deze vragen. Van het werken op visieniveau tot het praktische uitvoeren op de werkvloer.

De kleuterevolutie academy

Soms hebben leidinggevenden; teamleiders, intern begeleiders en coaches een steuntje in de rug nodig om de ontwikkelprocessen binnen de organisatie stromend te houden.  De kleuterrevolutie wil in de begeleiding van leidinggevenden naast hen gaan staan. Samen kijken wat er nodig is en zoeken naar een strategie en aanpak die werkt voor jou en jouw team.  Als het nodig is gaat Anouk ook aan de slag met teams voor het bevorderen van een een gezonde en prettige werkdynamiek.

Over mij

Ik kom elke dag mijn bed uit met de vurige wens het onderwijs aan jonge kinderen te hervormen. Jonge kinderen moeten krijgen waar zij recht op hebben en volgens mij is dat heel veel ruimte. Zowel de letterlijke ruimte binnen en buiten als ook de figuurlijke ruimte; de ruimte die je nodig hebt om op jouw tijd en tempo jezelf te leren kennen en te ontdekken waar je talenten liggen.
In mijn inmiddels 20-jarige loopbaan staat het belang van het kind altijd centraal. Doordat ik met beide voeten in de praktijk ben blijven staan, weet ik goed waar professionals in het werk tegenaan lopen. Om professionals goed te kunnen ondersteunen kies ik graag voor een sterke mix van wetenschappelijke inzichten met een directe vertaling hiervan naar praktische tips en tools. Ik geef veel scholingen en lezingen rondom het creëren van een beredeneerd aanbod, het jonge kind ‘de basis op orde’, de verrijkte omgeving en spel en speldidactiek. In mei 2022 is mijn boek Kleuterrevolutie; versterk de kwaliteit van jouw kleuteronderwijs uitgekomen.